AktualityJETSAAM GYM-mimořádná valná hromada 6.8.2023

31. července 2023

Vážení členové JETSAAM GYMU,

Na základě požadavku členů JETSAAM GYM BRNO z.s. zaslaného emailem dne 31.7.2023, v souladu se Stanovami JETSAAM GYM BRNO z.s. článek III. bod 1.4., svolávám jako předseda spolku

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU
na sobotu 6.8.2023 od 17:00 hod.

Mimořádná valná hromada (dále jen MVH) se uskuteční v prostorách JETSAAM GYMU, Pálavské nám. 4246/5, Brno.

Na základě došlého požadavku navrhuji následující program MVH:

 1. Zahájení
 2. Volba orgánů MVH
 3. Schválení programu
 4. Zpráva předsedy
 5. Zpráva o hospodaření
 6. Volba volební komise
 7. Volba předsedy spolku
 8. Volba kontrolní komise spolku
 9. Návrh na novelizaci stanov
 10. Různé
 11. Diskuze
 12. Schválení zápisu
 13. Závěr

Podle stanov JETSAAM GYM BRNO z.s. je MVH složena z předsedy, členů kontrolní komise a členů spolku starších 18 let. Jiným osobám nebude vstup do prostor umožněn. Každý účastník MVH se prokáže průkazem totožnosti.
Mimořádná valná hromada je neveřejná.
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu a Rozvaha v plném rozsahu jsou k dispozici účastníkům MVH na vyžádání u předsedy spolku.
Prezentace účastníků MVH proběhne od 16:30 hod.

 

Ing. Martin Karaivanov
Předseda JETSAAM GYM BRNO z.s.

SLEDUJTE JETSAAM

Sledujte naše sociální sítě a neutečou vám žádné informace či aktuality.

NAŠE ADRESA

JETSAAM GYM
Pálavské nám. 4246/5
1. patro
628 00 Brno - Vinohrady
Czech rep.

Copyright 2006-2023 JETSAAM GYM